CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

 

I. ĐỐI VỚI SẢN PHẨM GIÀY, DÉP:
 
 • Sản phẩm được xác thực là sản phẩm của Steeler Shoes ( Kèm phiếu bảo hành )
 • Sản phẩm sẽ được Spa & bảo dưỡng ( Miễn phí )
 • Điều kiện được bảo hành : lỗi keo, bung keo, nổ da
 • Steeler Shoes từ chối nhận bảo hành các trường hợp như : trầy da, mòn đế, nóng chảy, thú vật cắn….
 • Sản phẩm được Steeler Shoes hỗ trợ bảo hành trong thời gian quy định.
 

II. ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DÂY NỊT:

 • Bảo hành keo trong vòng 1 năm.
 • Bảo hành đường chỉ may trong vòng 1 năm.
 • Đầu khoá: 3 Tháng.
 • Miễn phí đánh bóng da và đầu khoá 1 lần.
 

III. ĐỐI VỚI SẢN VÍ, BÓP:

 • Bảo hành keo trong vòng 1 năm.
 • Bảo hành đường chỉ may trong vòng 1 năm.

Đăng kí nhận tin